Posts Tagged ‘natur’

LÅT KLIMATSAMRÅDET LYFTA MILJÖDEBATTEN I FP!

november 20, 2007

fp-skogslandskap.jpg
 

 

Från och med 23 oktober i år t o m 28 februari 2008 finns chansen att synliggöra och kommunicera att Folkpartiet liberalerna tar natur- och miljöpolitiken på allvar. En chans partiledning och partistyrelse, lokalföreningar och länsförbund måste ta. Men också en chans för dig som enskild medlem eller sympatisör att vara med och påverka. Under den tiden pågår partiets samråd om klimatfrågor. Därefter ska Folkpartiet liberalernas klimatkommission utifrån samrådet enligt sina direktiv ”fördjupa och förnya folkpartiet liberalernas klimatpolitik” och lämna en rapport som ska behandlas på partirådet 3-4 oktober 2008.

Att den behöver fördjupas har inte minst möten med fp-medlemmar ute i lokalavdelningar och länsförbund de senaste åren visat. För att inte tala om alla mail och telefonsamtal. Att kärnkraften ännu är en del av lösningen på klimathotet är det få som motsätter sig. Vad man reagerar mot är att samtidigt som vi säger att politiker inte ska ta ställning till vilka tekniker som är bäst uppfattas Folkpartiet peka med hela handen , ja hela armen och lite till, i enbart en riktning – kärnkraften. Partiet har i uttalande från företrädare på samtliga nivåer upplevts som oengagerat, oinitierat och ej uppdaterat i frågor som gällt alltifrån energieffektiviseringens möjligheter till annan kolsnål energiproduktion.

Det finns ingen tid att förlora, sa FN:s generalsekreterare när klimatpanelen presenterade sin sammanfattande rapport om klimathotet i lördags. Samtidigt finns enligt FN:s klimatpanel många möjligheter att hejda uppvärmningen både billigt och enkelt. Man kan spara massor av energi på att göra kraftverk, industrier och bostäder effektivare. Transporter kan styras om till tåg, bilar kan göras mycket mer bränslesnåla och dessutom drivas som hybrider eller med biobränsle från cellulosa. En ytterst låg koldioxidskatt skulle också få stor effekt. Se där en handfull exempel på den mångfald av teknik- och utvecklingsoptimistiska liberala lösningar som är möjlig.

Det finns ingen tid att förlora! Bidra till att säga din, din lokalavdelnings och allra helst ditt länsförbunds mening och medverka till att bredda, fördjupa och förnya folkpartiets klimatpolitik i klimatsamrådet som du finner på

http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/Form____65539.aspx