Posts Tagged ‘medicin’

Svenskarna blir friskare samtidigt som….

december 9, 2007

syge-s.jpg

Svensk arbetsmarknad går bättre än på decennier. Enligt SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU) för 0ktober har antalet arbetade timmar aldrig varit så stort som nu.

Den största ökningen i arbetade timmar står kvinnorna för. Sysselsättningen fortsätter också att öka. och det är fasta jobb. Det är delvis ett resultat av den doda konjunkturen, men trenden har förstärkt av regeringens jobbstimulerande politik.

Det är glädjande att se detta har gynnat grupper som invandrarer och unga, som nu kommer in på arbetsmarknaden. Under det senaste året har 32 000 fler unga i åldern 20 till 40 år fått riktiga jobb, samtidigt som 40 000 fler invandrare av människor, ökad framtidstro för deras familjer och i förlängningen socialpolitik i kubik!

Det har skett ett annat viktigt trendbrott. Svenskarna blir friskare samtidigt som arbetslösheten sjunker, något som inte varit fallet i alle de senaste högkonjunkturerna. Sjukfrånvaron har minskat med 35 000 personer det senaste året.

Regeringens sjukförsäkringsparket som lades fram i samband med budgeten, som bland annat innehåller en rehabiliteringsgaranti, förstärker förhoppningsvis denna trend framöver. Regeringens delvis beska medicin parerat med tydligare stöd fungerar och de lånsiktiga förutsättningarna för människors välfärd förbättras.