Posts Tagged ‘kvinnojourer’

Bryt utanförskapet

november 16, 2007

nyambo-sabuni.jpg 

integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni 16 november 2007

Igår presenterade regeringen en handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Under mandatperioden satsar regeringen över 800 miljoner kronor på totalt 56 åtgärder.

– Jag är mycket nöjd med att vi nu tar krafttag mot den mest akuta jämställdhetsfrågan i vårt land – nämligen det våld som kvinnor utsätts för – just bara för att de är kvinnor. Under arbetet med handlingsplanen har jag många gånger ställt mig frågan: hur är det möjligt att våldsutsatta kvinnor i världens mest jämställda land inte blir sedda av sjukvården, inte får stöd när de vänder sig till sociala myndigheter och att de upplever rättegångar som mer kränkande än själva övergreppet. Säger Nyamko Sabuni

Nu görs en ordentlig satsning på kunskapshöjning för att öka skydd och stöd till utsatta. Vi satsar resurser till bland annat programverksamhet inom kriminalvården för män som slår. Ett forskningsprogram inrättas för att öka kunskapen om varför vissa män utövar våld och hur våldet kan förebyggas. Våld i samkönade relationer har många likheter med mäns våld mot kvinnor, men har fram till nu ofta osynliggjorts.

Regeringen anser att fokus ska riktas mot de utsattas behov och inte mot deras sexuella läggning eller val av kärlekspartner. Därför anslås särskilda medel under mandatperioden för brottsoffer- och kvinnojourer som arbetar med våld i samkönade relationer. Andra insatser riktar sig mot särskilt utsatta grupper såsom funktionshindrade och missbrukande kvinnor. Flera åtgärder handlar direkt om det s.k. hedersrelaterade våldet och förtrycket. konstaterar Nyamko Sabuni

http://www.pelafadime.se/