Posts Tagged ‘fingeravtryck’

Tidiga insatser

november 27, 2007

polis-radiobil300.jpg

Vid landsmötet 2005, beslutade folkpartiet om ytterligare ett rättspolitiskt program, denna gång med fokus på bl.a. förebyggande och skarpare insatser för unga lagöverträdare.

 En viktig fråga handlade om att alla brott ska utredas – även om den som begått brottet är under 15 år. Ett första steg att genomföra vårt förslag är nu att regeringen utreder förändringar av dagens bestämmelser. Det handlar om tidiga insatser för att hjälpa ungdomar som slagit in på en farlig väg – innan de hunnit gå för långt.

En utredare ska därför se över bestämmelserna om unga lagöverträdare och bl.a. överväga i vilken omfattning polisen ska utreda brott som begåtts av barn under 15 år, samt i vilken utsträckning s k tvångsmedel ska få användas i dessa fall. Idag får t.ex. fingeravtryck och fotografi bara tas om det finns särskilda skäl, vid mycket allvarlig och omfattande brottslighet.

Att polisen i större utsträckning utreder brotten är viktigt, både för brottsoffret och för stärkta insatser för den som begått brottet. Utredaren ska också särsklit se över reglerna för möjligheter att kunna genomföra narkotikatester av den som är under 15 år.

Socialtjänsten har en mycket viktig roll men finns stora brister i behandlingen. Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) har därför tidigare fått i uppdrag att sammanställa kunskap om verkningsfulla metoder när det gäller socialtjänstens arbete med unga lagöverträdra – inom ramen för påföljderna ungdomsvård och ungdomstjänst.

Foto:Kristoffer Thessman