Posts Tagged ‘Alkolås’

Alkolås till dömda rattfyllerister

januari 7, 2008

bil-ulykke.jpg

Folkpartiet har länge drivit att alkolås ska kunna för att rattfylleridömda ska få tillbaka körkortet.

Nu går regeringen vidare på det spåret och fattar beslut om en utredning. En utredare ska få föreslå ett system där de som dömts för rattfylleri bara kan ta nytt eller få tillbaka sitt körkort på villkor att de enbart använder fordan med alkolås.

Utredningen ska också analysera hur ett framtida alkolåsprogram ska bli mindre kostsamt och enklare för den enskilde individen. För närvarande pågår en försöksverksamhet med detta tema och försöket har visat goda resultat.

Återfallen i rattfylleri har sjunkit. Risken för olyckor minskar. Därför är det dags att utveckla systemet och göra det permanent för att motverka rattfylleriproblemen.