Archive for the ‘Utbildning’ Category

Regeringen inför skriftliga omdömen

januari 15, 2008

skole.jpg

Utbildningsministern anser att föräldrar har rätt till tydlig information om hur det går för deras barn i skolan.

I dag har ministern därför presenterat obligatoriska skriftliga omdömen som en ny reform inom skolpolitiken.

– Omdömet ska beskriva elevens kunskapsutveckling i varja ämne. Läraren ska också berätta om eleven behöver extra stöd och hjälp, och insatser skolan tänker sätta in. Tillsammans ska eleven, Föräldrarna och läraren kunna följa elevens utveckling mot skolans mål redan från första klass, säger Jan Björklund

Dagens förbud mot betygsliknande omdömen ska upphävas. I stället ska skolans rektor, tillsammans med lärarna, få bestämma över den närmare utformningen av informmationen. De skolor som vill ska till exempel få ge information om elevens sociala utveckling – det kan t ex handla om hurvida eleven tar ansvar för sin arbetsmiljö och är hänsynsfull mot sina klasskamrater.

– skriftliga omdömen ska vara obligatoriska i samband med utvecklingssamtalen. Det innebär att föräldrarna är garanterade skriftlig information minst en gång per termin. Omdömen kan därutöver även ges vid andra tillfällen, till exempel vid terminsslut, säger Utbildningsministern Jan Björklund Folkpartiet Liberalerna

Med tydligare utvärdering av elevernas kunskaper blir det lättare att upptäcka de elever som halkar efter. Ju tidigare stödet sätts in, desto fler kommer att nå skolans mål. Den nya reformen genomförs i höst.

Hantverk- eller servicejobb…

december 28, 2007

070227_043-allians.jpg

Regeringen har ett intensivt år bakom sig – Allians för Sverige har genomfört en stor del av det som vi lovade väljarna innan valet. Trots det hävdade Mona Sahlin att det aldrig funnits en större klyfta mellan vad en regering säger och vad den genomför. Undrar vart Mona Sahlin varit det senaste året.

Medan (s) i sin skuggbudget bara persenterar gammal skåpmat för att lösa de problem som deras egen politik skapat, har alliansregeringen målmedvetet arbetat för att få fler i jobb, minska utanförskapet och stärka välfärden. Vi går nu också vidare med viktiga välfärdsreformer inom till exempel tandvård, äldreomsorg, psykiatri och med satsningar på skolan. Till detta skall läggas allt som blir möjligt i våra kommuner, landsting och regioner.

S verkar tycka att det är bättre att hålla kvar människor i utanförskap än att det går till hantverks- eller servicejobb. Alla kan och vill inte välja högre utbildning. Dessutom har de en märklig definition på kunskap och kompetens. Deviset verkar vara att fler utbildningsplatser i AMS och Komvux alltid är bättre. Kvaliteten på utbildningen verkar inte spela någon roll.

Vad gäller förändringarna i reglerna för deltidsarbetlöshet kan vi glädjande notera att allt fler kommuner tänker erbjuda möjligheten för människor att gå upp till heltid. S har tidigare också drivit förändringar för deltidssanställda och har velat lagstifta om rätten till heltid. Med vår politik sätter vi press på arbetsgivare att erbjuda heltid utan att öka barriärerna in på arbetsmarknaden genom lagstiftning, samtidigt som individen fortfarande kan välja om han eller hon vill jobba deltid eller heltid.