Archive for the ‘biståndspolitik’ Category

4 till kaffe

november 30, 2007

stockholm.jpg

Europeisk kulturhuvudstad

År 2014 är Sverige värdnation tillsammans med Lettland för EU:s kulturhuvudstadsår.Regeringen har gett Statens kulturråd i uppdrag att ansvara för samordningen av projektet Svenskt värdskap för evenemanget ”Europaeisk kulturhuvudstad 2014”. kulturrådet kommer att bjuda landets kommuner att anmäla sitt intresse för att kandidera till utnämningen som kulturhuvudstad.

Avgifterna till a-kassorna sänks

Den 1 Januari 2007 höjdes avgifterna till arbetslöshetsförsäkringen och det infördes ett samband mellan den totala arbetslösheten och medlemsavgifterna till försäkringen. En dryg tredjedel av de totala utgifterna i försäkringen finasierades genom medlemsavgifter.

Den 1 juli 2008 blir sambandet ännu starkare genom att varje arbetslöshetskassa ska finansiera en tredjedel av sin ersättning genom medlemsavgifter. Eftersom arbetslösheten har sjunkit kraftigt under 2007 kommer de flesta medlemmar i arbetslöshetsförsäkringen att få sänkta avgifter nästa år. Först ut är Akademikernas arbetslöshetskassa (AEA) som den 22 november meddelade att de sänker sin avgift med 55 kr i månaden från och med 1 jan.

Ordning och reda i biståndspolitiken

Inom regeringskansliet är vi färd med att ta fram nya reglingsbrev och instruktioner för SIda. Betydande förändringar är på gång som vi tror ska leda till ett effektivare svenskt bistånd. Avsikten är att introducera en förbättrad mål- och resultatstyrning och att följa upp resultaten av svenska biståndsinsatser bättre än idag. ISidas instruktion ska även bekämpningen av korruption såvel i samarbetsländerna som (självklart) i utförandet betonas.