Nu hänger det på fisket!

2006-2-15-sci-fish.jpg

Tyst hav.Sviktande fiskbestånd och en trängd, minskande kår av yrkesfiskare. Forskare och fiskare har varnat för det som nu skett men oftast inte kunnat tala med varandra. Situationen beror på tidigare regeringars ovilja och oförmåga att ingripa mot den hittills allt för stora fiskeflottan.

Och naturligtvis att EU:s gemensamma fiskeripolitik inte lyckats leva upp till sina mål att åstadkomma fiskebestånd som kan nyttjas långsiktigt hållbart. Den beror också på att man tidigare, både från politiken och fiskets organisationer, satsat på det storskaliga fisket.

Det krävs krafttag för att rädda fisken och det svenska fisket. Vi måste lägga om det i en uthållig riktning och ge våra fiskare förutsättningar att bygga upp livskraftiga företag och våra hav livskraftiga fiskbestånd. De första av de många krafttag som krävs för att rädda fisk och fiske tas nu av alliansregeringen och Fiskeriverket men från fiskets organisationer hörs knappt ett knyst! Nu måste också de ta sitt ansvar. De föreslagna åtgärderna innebär en satsning på att äntligen förbättra förutsättningarna för det småskaliga kustfisket vilket gynnar hållbart fiske både på öst- och västkust.

I den nya fiskepolitiken finns många av de krav Folkpartiet liberalerna lagt fram om att anpassa fiskelottans storlek till fiskebeståndens storlek, att prioritera fiskerikontrollen, att snabbt och direkt bestraffa överfiske och tjuvfiske. Satsningen på fler riktade redskap för att fånga just den fisk man är ute efter och individuella överförbara kvoter där fiskaren får en personlig kvot per fiskart och fiskevatten är också vägar vi föreslagit för att minska överuttaget av fisk.

I våra hav och längs kusten finns stora regionala skillnader i fiskebestånd och det kräver en lokalt och regionalt anpassad förvaltning. Lovande försök har pågått och samförvaltning av fisket på lokal eller regional nivå bör bli en permanent och viktig del i den svenska fiskeförvaltningen. Mer dialog och kompetensutbyte mellan fiskeriforskare, yrkesfiskare och myndigheternas representanter måste till för att öka förståelsen och nå målet ett hållbart fiske.

Fiskerinäringen inbjuds nu att nationellt lägga om i en uthållig inriktning och att vara med och utforma en tydlig gemensam, brett förankrad svensk linje för att påverka den havererade gemensamma EU-fiskepolitiken. Förhoppningsvis hamnar man inte i den trängda yrkeskårens reflexmässiga försvarsställning där man bara ser fiender och svårigheter. Ett snabbt, positivt svar på alliansregeringens inbjudan skulle ge nya möjligheter för både fisk och fiske och stärka vår möjlighet att förändra EU:s fiskepolitik.

Fortsatt folkpartistiskt engagemang för fisk och hållbart fiske behövs på alla nivåer från våra partivänner i EU, regering och riksdag till våra lokala och regionala representanter.

Etiketter: , , , , , ,

Ett svar to “Nu hänger det på fisket!”

 1. charles olsson Says:

  Det var roligt att höra att fplkpartiet bjuder in yrkesfisket att nattionelt lägga om till ett hållbart fiske, tyvärr för er så är detta redan gjort, i alla fall på västkusten.
  Om det har ungått er så kan jag informera om att alt yrkesfiske med trål på svenskt nattionelt vatten sker med selektiva redskap på hållbara bestånd, räka ock kräfta.
  Vi fångar altså ingen fisk i detta område.
  Jag kan okså informera er om att det är ett totalstopp i alt fiske efter fisk under lekperioden i detta område.
  Det ni tydligen inte har förstått är att alt trålfiske efter fisk sker utanför svenskt nattionelt vatten, i skagerack och kattegatt är detta område sammförvaltat med norge och danmark.
  Med andra ord inte nationelt.
  Eskil erlandsons förslag om att skrita ut en del av fiskeflottan kommer inte att innebära att kvoterna inte fiskas upp, utan är endast ett sätt att med statliga medel omfördela rättigheter och fiskemöjligheter.
  Hans utalande om att det är det äldre tonaget som skall försvinna innebär egentligen att dom som idag har ett lönsamt fiske på grund av små skulder och små omkostnader, skall sluta fiska så att dom med stora skulder och stora omkostnader skall kunna få en lönsamhet.
  Jag kan inte överhuvud taget förstå hur detta kan gagna fiskbestånden.
  Om ni hadde menat alvar med vad ni säger så hadde ni sett till att införa havdags systemet, som idag är det enda fiskeripolitiska system som bevisligen fungerar.
  Gör detta nationelt och internattionelt för det svenska yrkesfisket, och för en gångs skull skyll inte alt på EU.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: