Archive for december, 2007

Hantverk- eller servicejobb…

december 28, 2007

070227_043-allians.jpg

Regeringen har ett intensivt år bakom sig – Allians för Sverige har genomfört en stor del av det som vi lovade väljarna innan valet. Trots det hävdade Mona Sahlin att det aldrig funnits en större klyfta mellan vad en regering säger och vad den genomför. Undrar vart Mona Sahlin varit det senaste året.

Medan (s) i sin skuggbudget bara persenterar gammal skåpmat för att lösa de problem som deras egen politik skapat, har alliansregeringen målmedvetet arbetat för att få fler i jobb, minska utanförskapet och stärka välfärden. Vi går nu också vidare med viktiga välfärdsreformer inom till exempel tandvård, äldreomsorg, psykiatri och med satsningar på skolan. Till detta skall läggas allt som blir möjligt i våra kommuner, landsting och regioner.

S verkar tycka att det är bättre att hålla kvar människor i utanförskap än att det går till hantverks- eller servicejobb. Alla kan och vill inte välja högre utbildning. Dessutom har de en märklig definition på kunskap och kompetens. Deviset verkar vara att fler utbildningsplatser i AMS och Komvux alltid är bättre. Kvaliteten på utbildningen verkar inte spela någon roll.

Vad gäller förändringarna i reglerna för deltidsarbetlöshet kan vi glädjande notera att allt fler kommuner tänker erbjuda möjligheten för människor att gå upp till heltid. S har tidigare också drivit förändringar för deltidssanställda och har velat lagstifta om rätten till heltid. Med vår politik sätter vi press på arbetsgivare att erbjuda heltid utan att öka barriärerna in på arbetsmarknaden genom lagstiftning, samtidigt som individen fortfarande kan välja om han eller hon vill jobba deltid eller heltid. 

Nye gripanden i burma…

december 22, 2007

tortur.jpg

Politiska aktivister fortsätter att gripas och fängslags i Burma, två månader efter att de fredliga demonstrationerna mot diktaturen slogs ner. Amnesty Press rapporterar att en av de nyligen gripna är U Gambira, ledare för All-Burma Monks Alliance som var drivande under protesterna i september. U Gambira greps den 4 november, och enligt uppgifter kommer han att åtalas för förräderi.

Andra personer som gripits på sista tiden är Aung Zaw Oo, medlem i den Rangoon-baserade gruppen human Rights Defenders and Promoters Group (gripen den 26 november), Su Su Nway, medlem i det ledande oppositionspartiet NLD:s ungdomsgren (gripen den 13 november), samt munken U Than Rama från ett munkkloster i delstaten Rakhine i västra Burma (gripen och enligt uppgift misshandlad den 15 november).

Enligt amnesty Internationals senaste uppgifter befinder sig cirka 700 personer som greps i september fortfarande kvar i fängelse, att lägga til 1 150 politiska fångar som fanns redan före tillslaget mot de fredliga massprotesterna. Den Thailandsbasersde organisationen Assistance Association for political i Burma sedan 1988, varav minst 127 personer har dött i fångenskab.

Den fredliga kampen för demokrati fortsätter i Burma. Den fria världen har ett ansvar att ge demokratirörelsen vårt konkreta stöd, i ord och handling.

Kärnkraften är oundgänglig

december 16, 2007

nuclear-1.jpg

När jeg debatterade energi och kärnkraft för bara några år sedan möttes jag regelmässigt av föraktfulla påståenden och avsnäsningar om att kärnkraft var att ”smutsigt” och ”omodernt” energislag, och den som försått det har inte hängt med.

Dessa tongångar är idag allt mer sällsynta.

Den s.k. tankeförbudslagen, som närmast dödade en blomstrande svensk kärnteknikforskning, avskaffades redan av förra regeringen. Statliga forskningsmedel har av den nya regeringen – med varierande gjädje bland regeringspartierna! – för första gången på decennier anslagits till inte bara säkerhetsrelaterad kärnteknisk forskning i Sverige utan även till forskning om framtida generationer av reaktortyper, nya bränslen, mm.

Sanningen är att kärnkraften idag upplever en stark internationell renässans med nya planer och tillstånd för nya reaktorer, med ty åtföljande brist på personal, komponenter och kapacitet för ny- och utbyggnad. Kön hos leverantörer kan vara flera år lång, och med ökad lönsamhet kommer nu fler producenter att sätta igång, forskning- och utbildningsprogram att växa ytterligare, osv.

denna trend gäller även Europa och EU. Jag skall berätta om denna internationella trend i några inlägg framöver. Jag vill ju gärna skydda mina läsare från risken att inför omvärlden framstå som omoderna och provinsiella.

Ett första exempel kommer här från Europaparlamentet, där en kärnkraftspositiv trend finns bland ledamöterna.

Ledamöterna av Europaparlamentet har med stor majoritet i slutvorteringen röstat för att anta en rapport som bl. a. slår fast att kärnkraft är oundgänglig om EU-länderna skall kunna möta unionens energi och klimatmål i ett medelfristigt perspektiv, Rapporten, Conventional Energy Sources and Energy Technology antogs när den ställdes mot avslag med 509 röster för, 153 emot och 30 avstod.

S vill höja skatten för alla…

december 13, 2007

skat3.jpg

Just nu pågår behandlingen av regeringens statsbudget och således även opposittionens motförslag för 2008. budgetalternativen från oppositionen är milt uttryckt spretiga. Gemensamt är dock att arbetslinjen ska försvagas.

S vill höja skatten för alla som tjänar mer än 19 000 kronor i månaden. Det gör att en sjuksköterska med socialdemokratisk politik får 5000 kronor mindre om året för sitt arbete. Vänsterpartiet går ännu längre och vill ta bort jobbskatteavdragen helt, så att en sjuksköterska får 13 00 kronor i högre skatt per år. Miljöpartiet vill höja marginalskatterna; det ska helt enkelt löna sig sämre att arbeta mer.

Tittar man närmare på socialdemokraternas budgetaltternativ visar den i praktiken en orättvis och oansvarig politik. Med s-politik får Sverige en procents lägre tillväxt, 20 miljarder sämre finansiellt sparande och 60 000 färre jobb. Detta är inte bara en tragedi för dem som blir lämnade kvar i utanförskab, utan den innebär även att välfärden krymper.

Vår regering sätter låginkomsttagarna i framsätet genom att de nu procentuellt sett får de största skattesänkningarna. Att låginkomsttagare äntligen fårlöner som bättre går att leva på ökar friheten och rättvisan. Samtidigt måste det fortfarande löna sig att ansränga och utbilda sig.

Oppositionens budgetförslag innebär även en nedmontering av rättsväsendet. I en tid då vi står inför stora utmaningar från bland annt organiserad brottslighed vill S dra ner anslagen till landets domstolar och kriminalvård med 240 miljoner under åren 2008 till 2010. Det motsvarar 6000 brottsmål per år som inte kan hanteras och hela en miljon färre dygn av kriminalvård. Vänsterpartiet å sin sida vill göra kraftiga besparingar på polisen, som i deras skuggbudget får 2,1 miljarder kronor mindre kommande tre år.

Svenskarna blir friskare samtidigt som….

december 9, 2007

syge-s.jpg

Svensk arbetsmarknad går bättre än på decennier. Enligt SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU) för 0ktober har antalet arbetade timmar aldrig varit så stort som nu.

Den största ökningen i arbetade timmar står kvinnorna för. Sysselsättningen fortsätter också att öka. och det är fasta jobb. Det är delvis ett resultat av den doda konjunkturen, men trenden har förstärkt av regeringens jobbstimulerande politik.

Det är glädjande att se detta har gynnat grupper som invandrarer och unga, som nu kommer in på arbetsmarknaden. Under det senaste året har 32 000 fler unga i åldern 20 till 40 år fått riktiga jobb, samtidigt som 40 000 fler invandrare av människor, ökad framtidstro för deras familjer och i förlängningen socialpolitik i kubik!

Det har skett ett annat viktigt trendbrott. Svenskarna blir friskare samtidigt som arbetslösheten sjunker, något som inte varit fallet i alle de senaste högkonjunkturerna. Sjukfrånvaron har minskat med 35 000 personer det senaste året.

Regeringens sjukförsäkringsparket som lades fram i samband med budgeten, som bland annat innehåller en rehabiliteringsgaranti, förstärker förhoppningsvis denna trend framöver. Regeringens delvis beska medicin parerat med tydligare stöd fungerar och de lånsiktiga förutsättningarna för människors välfärd förbättras.

Abort nu i Eu!

december 6, 2007

abort.jpg

-Gör fri abort till EU-rättighet. Sverige bör driva frågan under ordförandeskapet i EU 2009. Kvinnor som saknar tillgång till fria, lagliga och säkra aborter i EU-länder som Polen, Portugal, Malta Irland och Slovakien kan ignoreras. Regeringarna i dessa medlemsstater måste pressas av EU. En fundamental mänsklig rättighet är att bestämma över sin kropp.

Det säger Birgitta Ohlsson, ordförande för Liberala Kvinnor med anledning av att hon, tillsammans med Liberala förbundssekreterare Jenny Sonesson, på Svenska Dagbladets debattsida uppmanar socialminister Göran hägglund och EU-minister Cecillia Malmström att under Sveriges kommande ordförandeskap driva frågan om fri abort som EU-rättighet.

-Unionen har mandat att arbeta mot könsdiskriminering och verka för jämställdhet och mänskliga rättigheter inkluderas. Det är hög tid att EU blir en modig och högljudd vakthund för kvinnors mänskliga rättigheter. Här kan Sverige vara pådrivande, Birgitta Ohlsson.

Överskott och sjunkande statsskuld….

december 2, 2007

stock.jpg

Svensk ekonomi fortsätter att gå bra, trots att det är turbulent på världens finansmarknader. Det är den slutsats som kan dras efter behandlingen i finansutskottet av regeringens budget och det svenska ocg internationella ekonomiska läget.

De senaste månaderna har oron på världens finansiella marknader ökat, inte minst i USA. Finansutskottet anordnade därför nyligen en utfrågning i riksdagen om just dette. Bilden som förmedlades var att osäkerheten om den ekonomiska utvecklingen i framför allt USA har ökat. Än så länge har spridningsekterna till andra ekonomier inte blivit så stora, och god tillväxt i andra delar av världen hjälper till att dra världsekonomin. Det finns dock fortsatt osäkerhet om den amerikanska utvecklingen och därmed också effekterna på andra länders ekonomier.

Sverige har hittills klarat sig väl, svensk ekonomi fortsätter att utvecklas starkt och vi står väl rustade. Det beror framförallt på att vi har solida statsfinanser, med stora överskott och sjunkande statsskuld, ett långsiktigt hållbart pensionssystem och en budgetprocess i världsklass. Folkpartiets regering har nu tagit viktiga steg ytterligare stärka Sveriges långsiktiga stabilitet, främst genom en ansvarsfull finanspolitik och genomekonomiska reformer som resulterar i fler i jobb och en bättre fungerande ekonomi.